Pozitia geografica

COORDONATE MATEMATICE ŞI HIPSOMETRICE

Comuna Tămădău-Mare, constituită din satele Tămădău-Mare, Dârvari, Călăreţi, Plumbuita,  Şeinoiu, Săcele şi Tămădău-Mic, se află în partea de nord-vest a judeţului Călăraşi, ce se află la rândul său în partea de sud a ţării .

Din punct de vedere matematic, comuna este localizată pe coordonatele de 26°34′ longitudine estică şi 44°28′ latitudine nordică iar relieful are altitudini cuprinse între 40 şi 63 metri .

AŞEZAREA ÎN CADRUL CÂMPIEI ROMÂNE

Comuna Tămădău-Mare, este situată în nord-estul Câmpiei Române, într-un areal de crovuri din Câmpia Mostiştei   (Bărăganul Sudic).

Vatra satelor comunei are o suprafaţă de 298 hectare, iar suprafaţa totală a comunei este de 4.148 hectare .

POZIŢIA FAŢĂ DE RÂUL MOSTIŞTEA

Râul Mostiştea traversează pe direcţia SE-NV sudul comunei, trecând pe teritoriul oraşului Fundulea, ca să apară mai apoi în vestul satului Dârvari .

Afluentul de ordinul 2,  pe stânga Mostiştei, Ghiula, apare în partea de est a teritoriului comunei, îl traversează şi iese în dreptul localităţii Săruleşti .

POZIŢIA FAŢĂ DE LOCALITĂŢILE LIMITROFE

Teritoriul administrativ al comunei Tămădău-Mare, se învecinează :

  • la V, NV şi SV cu oraşul Fundulea, judeţul Călăraşi;
  • la SE cu comuna Săruleşti, judeţul Călăraşi;
  • la E cu comuna Ileana, judeţul Călăraşi.
  • La NE se învecinează cu comuna Drăgoieşti, judeţul Ialomiţa .

POZIŢIA FAŢĂ DE CĂILE DE COMUNICAŢIE ŞI ALTE ARII GEOGRAFICE

Legătura faţă de alte localităţi se face prin DN3 (Bucureşti-Călăraşi), care trece prin satele Tămădău-Mare şi Călăreţi .

Calea ferată Bucureşti-Constanţa şi Autostrada A2 (Bucureşti-Constanţa) trec prin sudul comunei (prin nordul satului Şeinoiu) .

La aproximativ 30 Km NV pe DN3 se află oraşul Bucureşti (capitala României). Reşedinţa judeţului, oraşul Călăraşi se situează în SE, pe DN3 la aproximativ 80 Km distanţă.

Pe teritoriul comunei se află pădurea Călăreţi, cu o suprafaţă de circa 370 hectare .

Leave a Reply