Comuna Tamadau Mare

Comuna Tămădău-Mare, ca tip funcţional de aşezare rurală face parte din categoria aşezărilor cu funcţii predominant agricole având funcţie cerealier – zootehnică.

Din totalul terenului agricol (3252 ha), 420 ha se cultivă cu grâu şi aproximativ 450 ha se cultivă cu porumb, iar la nivelul anului 2002 existau in gospodăriile populaţiei 4094 animale din care 2129 erau porcine .

În prezent comuna Tămădău Mare este alcătuită din 7 sate:

  • Tămădău Mare,
  • Tămădău Mic,
  • Plumbuita,
  • Dârvari,
  • Călăreţi,
  • Şeinoiu,
  • Săcele.

Din punct de vedere al mărimii demografice după numărul de locuitori (2614 populaţie totală) satele comunei Tămădău-Mare se încadrează în categoria satelor mari . Reşedinţa comunei, satul Tămădău-Mare face şi el parte din categoria satelor mari, având o populaţie de 1050 locuitori în 2003 .

Satul Plumbuita face parte din categoria satelor mijlocii-mari cu o populaţie de 523 locuitori (2003), iar satul Călăreţi face parte din categoria satelor mijlocii mici .

Categoria satelor mici este reprezentată în această comună de satele Şeinoiu, Tămădău-Mic şi Dârvari, iar satul Săcele face parte din categoria satelor foarte mici din punct de vedere al mărimii demografice .

Leave a Reply