Clima

Masele de aer dominante sunt cele de origine polar-maritimă şi continentală (din sectorul estic) care deţin 6,3%, urmate de cele de origine tropical-maritime şi tropical-continental, cu 15,8%. Din această frecvenţă a maselor de aer rezultă influenţe continentale, oceanice şi mai slab cele mediteraneene . Ca şi întreaga Câmpie Română, teritoriul comunei Tămădău-Mare se încadrează în climat danubian sau climat getic . Acest tip de climat se caracterizează prin patru anotimpuri cu particularităţi specifice .

Vara este anotimpul cel mai călduros cu temperaturi medii lunare de 21-24ºC .

Temperaturile zilnice pot atinge 40ºC înregistrându-se aproximativ 40 zile tropicale .

Precipitaţiile totalizează 200mm şi au de obicei caracter torenţial . Vânturile dominante bat din V-SV . În acest anotimp sunt prezente fenomene de secetă şi uscăciune, ca urmare a advecţiilor de aer tropical continental din est .

Iarna este, mai ales sub influenţa circulaţiei de aer din est şi nord, care generează crivăţul. Temperaturile medii lunare oscilează între -0,2ºC şi 0,5ºC, iar valorile zilnice pot atinge -22,4ºC (2002) .

Uneori cad zăpezi abundente şi se produc viscole, iar alteori sunt zile călduroase, ca urmare a advecţiilor de aer continuu tropical (mediteraneean) .

Primăvara este în general scurtă, cu contraste termice interlunare (6-8ºC între lunile aprilie-mai). Temperaturile medii lunare variază între 6-17ºC, iar precipitaţiile totalizează circa 100 mm .

Toamna are tendinţe de prelungire spre iarnă, uneori este relativ uscată, cu temperaturi medii lunare între 4-17ºC .

Presiunea atmosferică

Luna cu cea mai mare presiune atmosferică în perioada 1996-2007 este ianuarie, iar cea mai scăzută presiune atmosferică se înregisterază, de obicei, în luna aprilie .

În lunile de iarnă, presiunea atmosferică este mai ridicată decât în lunile de vară. Media valorilor presiunii atmosferice în perioada studiată este de 1009,3 mm. col. Hg.

Leave a Reply