Apele

Sub raport hidrologic teritoriul comunei Tămădău-Mare este situat în partea centrală a bazinului râului Mostiştea .

Râurile

Râul Mostiştea are o suprafaţă totală a bazinului hidrografic de 1756 km² şi este un râu autohton al Câmpiei Române . Lungimea totală este de 98km iar panta medie este de 1‰ .

Sistemul Mostiştea este dezvoltat mai puternic în partea stângă a cursului, care din cauza pâraielor întortocheate create prin captări succesive de crovuri a fost numit  „Câmpia Furciturilor” .

Altitudinea medie a bazinului în acest sector este de 61m .

Regimul hidrologic al Mostiştei este cel de tip pericarpatic-sudic, specific câmpiilor. Iarna râul îngheaţă,  mai alea în timpul crivăţului.

Pe teritoriul studiat mai trece şi afluentul de ordinul doi al râului Mostiştea- pârâul Ghiula,  ce se află în partea de est a comunei şi trece prin dreptul satului Călăreţi .

Pe cursul Mostiştei sunt iazuri pentru peşti; pe teritoriul comunei Tămădău Mare se află iazurile : Tămădău Mare (60 Ha ) şi Plumbuita (50 Ha )

Apele subterane

Apele subterane dispun de o categorie importantă de ape freatice. Apele freatice, alimentate din precipitaţii sau din râuri, pe interfluvii se găsesc în baza loessului şi sunt localizate în nisipurile de Mostiştea.

Nivelul apei freatice se află, pe teritoriul studiat, la mai mult de 10 m adâncime. Sub crovuri acesta se găseşte între 7-10m adâncime, iar sub firele de vale şi în apropierea bălţilor Mostiştei, la 0,5-1m adâncime.

Poluarea apelor

Principalii factori de poluare ai apelor sunt:

  • poluarea termică care este un poluant fizic, şi se manifestă la temperaturi mai mari de 35ºC  ale apelor râurilor. La peste 30ºC, mor algele verzi, principala sursă de oxigen şi energie a apelor ; iar la peste 24ºC, pier icrele de crap ;
  • poluarea cu substanţe organice uşor de descompus provoacă, în special, înmulţirea exagerată a bacteriilor şi deci lipsa oxigenului din apă;
  • poluarea cu săruri de azot şi fosfor are drept urmare creşterea numărului de alge şi alte plante verzi.

Apele de pe teritoriul comunei Tămădău-Mare în prezent au în limite normale toate elementele ce ar putea produce poluare, permiţând dezvoltarea şi creşterea peştelui.

Leave a Reply