Vegetatia

Geobotanic, comuna Tămădău-Mare face parte din zona silvostepei care se întinde în sudul ţării în toată partea vestică a Bărăganului această subzonă cuprinde specii care rezistă la un climat mai uscat .

Vegetaţia lemnoasă

Vegetaţia lemnoasă cuprinde specii de stejar brumăriu (Quercus Pedunculiflora), stejar pufos (Quercus Pubescens) şi diferite specii de ulm (Ulmus Foliacae, Ulmus Procera, Ulmus Ambigua) .

Subarboretul cuprinde specii de gherghinar (Crataegus Monogyna, Crataegus Pentagyna), măceşul (Rosa Canina), socul (Sambucus Nigra).

Speciile ierboase

Sunt dominate de graminee cu rizomi (Bromus Inermis, Poa Angustifolia, Agropirum Repens), leguminoase mezofile (Trifolium Raepens), precum şi specii de păiuş (Festuca Valesiaca) .

Prin luarea în cultură a zonelor de stepă, pajiştile de stepă au fost desţelenite, astfel că în prezent nu se mai întâlnesc suprafeţe cu pajişti naturale . Islazurile actuale ale Bărăganului au vegetaţie ierboasă secundară (de pârloagă),  adesea foarte degradată, puternic sărăcită în specii.

Vegetaţia acvatică şi de luncă

Aceasta este constituită din specii de salcii şi răchite (Salix Alba, Salix Fragilis) plopi (Populus Alba), apoi sunt o suită de specii ierboase precum rogoz (Carex Gracilis).

La aceasta se adaugă vegetaţia acvatică de mal formată în special din stuf dar şi vegetaţia submersă formată din brădiş (Myriophillom Verticillatum) .

Leave a Reply