Fauna

Fauna zonei cuprinde elemente caracteristice Câmpiei Române, încadrate în biotopurile de pădure, de pajişte şi acvatic .

Fauna de pădure

Fauna de pădure cuprinde mamifere precum veveriţa, iepurele, lupul, vulpea .

Păsările sunt reprezentate de : gaiţă (Garrulus Glandarius), mierlă (Turdus Merula), diferite specii de ciocănitoare precum cicănitoarea de stejar (Dendrocopos Medius), diferite specii de grauri (Sturnus Vulgaris), turturica (Streptopelia Turtur) .

Speciile de păsări de interes vânătoresc sunt reprezentate de fazan (Phasanius Colchicus)

Fauna de câmp

Cuprinde specii de mamifere precum rozătoarele : popândăul (Cittelus Cittelus), şoarecele de câmp (Mierotus Arvalis), orbetele sau căţelul pământului (Spalax Lucodou), iepurele de câmp (Lepus Europaeus); dar şi unele carnivore precum dihorul (Putorius Putorius) .

Dintre păsările adaptate la câmp sunt prepeliţa (Coturnix Coturnix), dumbraveanca  (Coracias Garullus) . Un deosebit interes îl reprezintă dropia (Otis Tarda), specie pe cale de dispariţie, ce este ocrotită prin lege .

Fauna de luncă

Este reprezentată îndeosebi prin păsări de baltă, oaspeţi de vară şi păsări de pasaj, astfel întâlnim specii de raţe precum raţa mare (Anas Platyrhyncas), specii de păsări migratoare precum nagâţul (Vanellus Vanellus) .

Fauna acvatică

Este reprezentată de fauna piscicolă . Printre speciile de peşti care populează apele sunt : caracuda (Carassius Carassius), linul (Tinca Tinca), roşioara(Scardinius Erytolorphtalmus), crapul(Cyprinus Carpio).

Leave a Reply