Organizarea si amenajarea teritoriului

Amenajarea teritoriului reprezintă ansamblul acţiunilor de pregătire a unui teritoriu, prin executarea unor lucrări de echipare, asanare, nivelare, plantare, defrişare, desalinizare, terasare, pentru a-l face corespunzător unor funcţiuni şi destinaţii stabilite prin studiul de sistematizare.

Pe teritoriul studiat se pot efectua mai multe lucrări de amenajare.

Lucrări de amenajări funciare

Printr-un studiu al Institutului de Geodezie Fotogrammetrie Cartografie şi Organizarea Teritoriului din Bucureşti, efectuat în anul 1996 sunt prevăzute următoarele lucrări de amenajări funciare :

–       amenajarea de şanţuri şi/sau rigole nesistematice de scurgere . Şanţurile şi rigolele nesistematice de scurgere reprezintă elemente de drenaj de suprafaţă care se execută pe terenuri cu exces de umiditate, de pe formele de relief negative ;

–       nivelarea de exploatare, adică ansamblul lucrărilor de amenajare, întreţinere şi exploatare, prin care se disloca şi se transportă cantităţi de pământ din porţiunile mai ridicate în cele mai joase ale terenului realizându-se o suprafaţă plană, continuă, orizontală  ;

–       lucrări de agrotehnică antierozinală ce constau în arături pe curbe de nivel şi pe terenurile cu pante cuprinse între 15 şi 20% de benzi înierbate .

Lucrări de amenajări silvice

Dintre lucrările de amenajări silvice posibile pe teritoriul comunei Tămădău Mare sunt:

–       plantaţiile forestiere cu rol topoclimatic si de recreere;

–       pepinierele forestiere ce pot fi adăugate la suprafaţa de 370 hectare a pădurii deja existente .

Lucrări de amenajare a reţelei hidrografice

Lucrările de amenajare a reţelei hidrografice, pe teritoriul comunei Tămădău Mare s-au efectuat pentru amenajarea de iazuri piscicole. Valorificarea potenţialului piscicol se realizează în prezent prin repopularea râului Mostiştea şi scoaterea la vânzare a peştelui prin intermediul unui magazin specializat.

Apa se mai poate utiliza în agricultură, pentru irigaţii, datorită existenţei infrastructurii necesare, în prezent, foarte slab folosită .

Leave a Reply