Demografie

Populaţia comunei Tămădău-Mare a înregistrat la recensământul din 1930, 3929 persoane . Între anii 1930 şi 1956 s-a produs o scădere constantă a populaţiei astfel că în anul 1956 populaţia comunei era de 3255 persoane .

În perioada 1956-1966 numărul populaţiei comunei a înregistrat o creştere mică,  astfel că în această perioadă populaţia a crescut cu 101 persoane .

Din anul 1977 când s-au înregistrat 3149 persoane, numărul populaţiei a continuat să scadă ajungând ca în anul 1992, după revoluţia din 1989 să se înregistreze cu 511 persoane mai puţin decât în 1977 .

Natalitatea

Natalitatea populaţiei se calculează raportând numărul de născuţi la 1000 locuitori.

Populaţia comunei Tămădău-Mare prezintă în ultimii 11 ani o medie a natalităţii de 10,7‰ .

Rezultă că din anul 1992 până în anul 2002 s-a întregistrat o uşoară creştere a natalitaţii de la 9,9 ‰ până la 14,9 ‰ . Cea mai mare creştere s-a produs din 1996 (7,6 ‰) până în 1997 (10,8 ‰) .

În periada 1966-1977 natalitatea populaţiei comunei a fost cea mai ridicată, comparativ cu alte perioade . În 1977 s-a înregistrat cea mai mare rată a natalităţii (24,2 ‰) . În perioada 1992-1996 natalitatea a fost într-o continuă scădere .

Analizând situaţia din satele comunei se constată că cei mai mulţi copii născuţi au fost în satul Tămădău-Mare, iar cei mai puţini copii s-au născut în satul Săcele .

Mortalitatea

Media mortalităţii în ultimii 10 ani pe teritoriul studiat a fost de 10,9 ‰ . Cea mai mare rată a mortalităţii s-a înregistrat în anul 1995 (22,4 ‰), iar cea mai mică rată a mortalităţii s-a înregistrat, de-a lungul timpului, în anul 1966 (7,5 ‰) .

Rata mortalităţii în ultimii 10 ani se menţine foarte ridicată, faţă de anii 1960 – 1970 .

Analizând situaţia satelor comunei se constată că cele mai multe decese, faţă de numărul populaţiei, s-au înregistrat în satul Tămădău Mare, iar cele mai puţine, în satul Călăreţi.

Mortalitatea infantilă

Media mortalităţii infantile în ultimii 10 ani este de 20,7 ‰, fiind, în 6 ani, de 0 . Cea mai mare rată a mortalităţii infantile s-a înregistrat în anul 2001 (80 ‰).

De-a lungul timpului cea mai mare rată a mortalităţii infantile s-a înregistrat la recensământul din anul 1966 (116,3 ‰ ) .

În ultimii ani, rata mortalităţii infantile a fost foarte scăzută, şi datorită unui număr foarte scăzut de copii născuţi . Se înregistrează cazuri de mortalitate infantilă doar în satul Călăreţi .

Soldul natural

Soldul natural al comunei Tămădău-Mare în ultimii 11 ani este negativ ; se conturează o medie de -6,1 ‰ .

La cele mai recente recensăminte rata soldului natural a fost de -3,4 ‰ şi respectiv -1,3 ‰ (2002) . Cea mai scăzută rată a soldului natural s-a constatat în anul 1999 (-12,8 ‰), pe fondul scăderii numărului deceselor în rândul populaţiei .

În anii 1960-1970 soldul natural a fost pozitiv . Cel mai mare sold natural pozitiv la recensămine s-a produs în anul 1977 (8,3 ‰) .

La ultimul recensământ, cel din 2002 numărul populaţiei a fost de 2614 locuitori, constatându-se o foarte uşoară scădere faţă de anul 1992 . Din anul 1930 până în anul 2002 numărul populaţiei comunei Tămădău-Mare a scăzut cu 1315 persoane .

Leave a Reply