Activitatea economica

Pentru a determina gradul de atractivitate economică a comunei se foloseşte următoarea formulă : suma dintre populaţia ce lucrează pe loc în localitatea de domiciliu şi numărul celor veniţi din afară se raportează la populaţia activă a comunei şi se înmulţeşte cu un coeficient egal cu 10 .

Atractivitatea economică a comunei rezultată din această formulă este calculată astfel : 966+ 33 /1036 *10 =9,64

Din aceste calcule rezultă că atractivitatea economică aici este neînsemnată (nulă).

Leave a Reply