Dotari edilitare

Cea mai importantă dintre dotările edilitare ale localităţii este electrificarea.

Electrificarea

Electrificarea comunei Tămădău Mare a început în anul 1961, iar in anul 1965 din 1070 de gospodării 97 erau electrificate .

În anul 1975 erau 491 gospodării electrificate din totalul de 993 . În prezent din totalul de 907, toate gospodăriile sunt electrificate.

Până în anul 1991 doar 6 sate din 7 erau electrificate, satul Dârvari a avut curent electric de abia în acel an .

Oficiul de poştă şi telecomunicaţiile.

Oficiul de poştă se găseşte pe teritoriul comunei Tămădău Mare din anul 1968 fiind deservit de o persoană .În prezent serviciul de poştă este deservit de doi angajaţi, unul pentru zona satului Tămădău Mare,iar celălalt pentru zona satului Plumbuita .

Până în anul 1978, existau doar 7 abonaţi la liniile telefonice, situaţie ce s-a menţinut până în anul 1990

Din anul 1999, a fost instalată o centrală digitală de telefonie ce are 450 de linii ocupate până în prezent în proporţie de 50% .

Gradul de înzestrare cu aparatură electronică

Gradul de înzestrare cu aparatură electronică şi electrică este pozitiv .

În prezent, la nivelul anului 2002, în comună, existau 443 de abonaţi radio, 382 de abonaţi TV, locuitorii posedând aproximativ 600 frigidere, 500 maşini de spălat din care doar 30 sunt automate . Maşinile de spălat automate sunt alimentate din reţeaua proprie a proprietarului .În comună mai există la cetăţeni aproximativ 200 de alte aparate electronice .

Sistemul de încălzire a locuinţelor

Majoritatea locuinţelor sunt încălzite cu lemne, excepţie făcând câteva locuinţe, mai noi, care au instalat centrale termice individuale pe bază de containere de gaz.

Alte dotări

Comuna Tămădău Mare dispune de un Cămin Cultural în care se pot organiza diverse spectacole. Până în anul 1990, a funcţionat în sala acestui Cămin Cultural un cinematograf cu bandă îngustă care înregistra o medie a fluxului de spectatori de aproximativ 8000  /an .

Biblioteca comunală are peste 7000 de volume de cărţi, în prezent, sediul ei fiind în clădirea Căminului Cultural. În anul 1965 biblioteca comunală se înregistrau doar 1840 volume cu un număr de 970 cititori înscrişi.

Pe teritoriul comunei, există şi 3 terenuri sportive, pe care se organizează meciurile de fotbal ale echipelor locale, dar care funcţionează şi ca locuri de joacă pentru copii .

În centrul reşedinţei comunei există un monument ridicat în memoria soldaţilor căzuţi în Al Doilea Război Mondial .

În patrimoniul cultural al României au intrat, de pe teritoriul comunei : o cruce din piatră aflată în satul Dârvari, atestată din anul 1794; biserica satului Tămădău Mic cu hramul ” 40 de Mucenici “, ( construită în anul 1810 ) şi cimitirul cu vestigii neolitice de la Şeinoiu .

Leave a Reply